Welkom

wie ben ik en waarvoor sta ik?

Ik groeide op en leefde conform de verwachtingen met in mij een groeiend besef: ik wil iets anders.
Mijn huwelijk gaf me twee zonen en opende voor mij de deur om vorm te geven aan mijn grote droom en verlangen: studeren!
Ik slaagde voor de Examencommissie van de Staat voor mijn hoger middelbaar, studeerde maatschappelijk assistent en volgde daarna verschillende jaren een therapeutische opleiding:

  • een jaar aan de interactie academie Antwerpen;
  • twee jaar Korzybski Brugge;
  • drie jaar Kern St. Niklaas;
  • een jaaropleiding existentieel welzijn Leuven.

In de jaren 90 gaf ik les aan het HIEPSO te Kortrijk en het Vlot in Sint Amandsberg, werkte ik voor adoptie Gent en Brugge en was ik supervisor aan verschillende instellingen in Vlaanderen.

Gedurende heel die periode ben ik me blijven bijscholen, volgde ik studiedagen en kortdurende opleidingen.

Van 1988 tot en met 2004 werkte ik als psychotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg. Sedert 1992 tot nu heb ik een privé praktijk psychotherapie.

Ik hecht veel waarde aan reflectie, aan zoeken naar zingeving en aan verbinding. Ik geloof sterk in de kracht die in mensen aanwezig is als innerlijke bron en wil die heel graag mee helpen zoeken. 

Deze drie punten met elkaar blijvend verbinden is wat ik tijdens heel mijn carrière heb proberen doen zowel in mijn persoonlijk leven als in het leven van mensen die een beroep op mij deden/doen. Ze vormen voor mij de fundamenten van een steeds wisselende context. 

Context is voor mij heel erg belangrijk. Context in de breedste zin van het woord:

  • over de generaties heen krijgen we onzichtbare erfenissen mee die een rol spelen in hoe we nu leven
  • tussen generaties bestaan onbreekbare banden die zowel afremmend als stimulerend kunnen zijn
  • loyaliteiten en commitment tussen mensen spelen een grote rol in ons dagelijks leven

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor Relatie- en Gezinstherapie:
BVRGS onder nummer 13815.
Ik ben op de hoogte van de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van privacy, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal de reglementering naleven.