Levenslijn als Schrijfdraad

een woordje uitleg:

Je levenslijn als schrijfdraad. Dit is een methode die ik ontwikkelde doorheen mijn tweeëndertig jarige loopbaan als therapeut. Heel wat jongeren, koppels, gezinnen, ouderen en individuele mensen lieten mij toe een stukje met hen mee te wandelen.

Mensen die worstelen, mensen die zoeken, mensen die nood hebben aan verandering, mensen die om zich heen slaan, mensen die liefhebben. Allemaal hebben ze me ontroerd, allemaal hebben ze me geraakt. 

Toch is Levenslijn als Schrijfdraad geen therapie*.
(*Therapie is – o.a. – erop gericht een proces tot verandering of acceptatie op gang te brengen, dit is niet wat ik met Levenslijn als Schrijfdraad beoog. Ik stel me niet op als therapeut, ik bied een structuur aan en stel heel veel vragen die wel naar de diepte gaan maar waaruit je zelf een keuze kunt maken.)

Dit schrijfprogramma heeft als doel in een traag tempo je levenslijn te bewandelen, veel te noteren, te zoeken naar belangrijke momenten, de energie ervan te verzamelen en uit je pen te laten vloeien zodat ze opnieuw actief wordt in jezelf. Tijdens het werken met mensen is het mij altijd blijven verwonderen hoe eigen opgedane wijsheid onderschat wordt. Van aan onze geboorte tot waar we nu staan tekent zich een lijn af vol gebeurtenissen die ons gevormd hebben en die een wijsheid bevatten die we vaak niet onderkennen. Het bewandelen van je levensweg met de pen in de hand levert schrijfmateriaal op en een structuur om al je verhalen te ordenen. We eindigen in het hier en nu en maken samen een toekomstperspectief.

We zullen dit al schrijvend doen. Jij schrijft aan de hand van mijn opdrachten, ik schrijf daarop mijn feedback.
Het is absoluut niet nodig om ‘mooi’ of ‘goed’ te kunnen schrijven. Zelfs taalfouten doen er niet toe. Schrijven is een manier van vertragen, van stilstaan bij dingen en er de tijd voor te nemen om ze langs alle kanten te bekijken. De woorden uit je pen toevertrouwen aan papier ontlast je hoofd en maakt je vrijer. Ze brengen orde in de chaos, ze geven structuur aan toen, nu en straks. Het materiaal dat het je oplevert, kun je later als je dat wenst nog herschrijven.

wat is er wel nodig?

 • tijd: de bereidheid om af en toe een uur uit te trekken om schriftelijk mijn vragen te beantwoorden. Er zijn zes momenten waarop je van mij opdrachten zult krijgen. Ik vraag je om met die opdrachten minstens drie weken bezig te zijn. Dan stuur je de opdrachten door (via mail) en krijg je van mij een uitgebreide schriftelijke feedback.
 • in principe kun je in zes maanden klaar zijn met het uitschrijven van je levenslijn, je kunt er echter zo lang over doen als je zelf wilt. Ervaring leert dat de meesten er een jaartje over doen. Voor de ene zending heb je misschien meer tijd nodig dan voor de andere. Bovendien: vlug is niet altijd beter.
 • je hebt papier nodig om je levenslijn te tekenen.
 • je hebt verschillende kleuren balpennen of stiften nodig.
 • in principe kun je al mijn vragen in een schrift beantwoorden, je kunt het ook rechtstreeks op een werkdocument op je computer doen want het is dat wat je mij zult doorsturen en waarop je feedback zult krijgen.

wat brengt het je op?

 • aan de hand van opdrachten overloop je heel je levenslijn, je ontwikkelt een nieuwe kijk op wat er zich allemaal voordeed.
 • door het uitschrijven van de opdrachten creëer je een tijdsdocument dat je zo kunt gebruiken, of eventueel kunt herwerken tot je levensverhaal. Hoe dan ook, je verzamelt veel materiaal.
 • mijn feedback en extra vragen willen je verdieping aanbieden zodat je lang genoeg stilstaat bij dat wat voor jou belangrijk is.
 • je komt dichter in voeling bij wie je bent, wat voor jou belangrijk is en waar de bronnen van jouw zijn liggen.
 • je creëert een uniek document dat je als geschenk kunt doorgeven aan kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden.
 • er zullen zich lijnen uittekenen voor jouw toekomst die je helemaal zelf kunt invullen.

hoe gaat het in zijn werk?

 • je tekent in voor de zes zendingen en stort 445 euro voor het traject van minimum zes maand waarin je kunt rekenen op vijftien uur van mijn tijd (lezen, helpen ordenen, verdiepende vragen)
 • op rekeningnummer:
  BE 02 9731 7675 4040 op naam van Chantal Wtterwulghe en met vermelding:
  Levenslijn als Schrijfdraad.
 • je kunt op elk moment inschrijven, jouw inschrijving is de startdatum; het is een vast programma dat flexibel jouw tempo volgt. Jij bepaalt na elke zending een datum om de opdrachten naar mij terug te sturen en laat me die datum weten zodat ik de nodige tijd voor het lezen ervan in mijn agenda kan voorbehouden.
 • je stuurt me een mail waarin je aangeeft dat je ingeschreven bent of je maakt gebruik van onderstaand formulier. Vermeld ook je gsm nummer.
 • nadat ik je betaling ontvangen heb, krijg je de eerste zending met opdrachten (als je iets niet begrijpt, mag je het me altijd per mail vragen).
  Ik kan het niet genoeg benadrukken: begin niet vlug vlug aan je opdrachten. Neem er je tijd voor. Laat het indalen, overdenk het.
  Als je vindt dat de opdracht af is, dan stuur je ze naar mij.
 • je ontvangt uitgebreide schriftelijke feedback en eventueel nog verdiepende vragen; je bent vrij om met die vragen al of niet iets te doen. 
 • je geeft aan dat je de volgende zending kunt ontvangen. Dit gaat zo zes keer na elkaar. 

Mocht het zijn dat je vast komt te zitten of dat er door de opdrachten te veel zaken zijn die opborrelen en waar je het lastig mee hebt, dan kan je een bijkomend online of live gesprek vragen. We spreken een dag en uur af. Dit gesprek duurt een uur en kost 50 euro te storten op hetzelfde rekeningnummer als hierboven.
Wil je het gesprek online (via Zoom)? Je ontvangt op de dag en het uur van de afspraak een mail met daarin een koppeling om je met mij te verbinden via Zoom.

Na mijn feedback op de zesde zending is deze reeks afgerond

Het spreekt vanzelf dat alles wat je me stuurt valt onder de wet van de privacy. Alles wat je me schrijft blijft alleen bij mij. Het omgekeerde geldt ook voor mijn opdrachten, je geeft die niet door aan anderen. 

samengevat:

 • 445 euro voor:
  zes mails met uitgebreide opdrachten waar je minstens twee weken aan werkt.
  – van zodra ik jouw uitgewerkte opdrachten ontvang heb je de zekerheid dat ik ze nauwkeurig lees en
  – krijg je er uitgebreide feedback op met verdiepingsvragen.
  – ik reserveer vijftien uur van mijn tijd om te lezen, feedback te schrijven, verdiepingsvragen te stellen.
 • facultatief: een of meerdere live of online gesprekken, 50 euro per gesprek van een uur. (afzonderlijk aan te vragen per mail).

Wil je samen met mij deze tocht aanvatten?

Maak gebruik van onderstaand formulier

of zend een mail naar:
chantal.wtterwulghe@gmail.com

foto inzet: Pixabay