Vier dimensies in je leven

Online aanbod!!!

Zin zoeken met je pen wil herinneringen wakker maken en je pen in beweging brengen. Per module doorlopen we één aspect van ons menselijk bestaan (het fysieke/fysische, het psychische, het sociale en het spirituele). We kijken per deel en dus per aspect terug op toen, schrijven ook over het nu en schetsen lijnen naar de toekomst. 

Je hoeft niet ‘mooi’ of ‘juist’ te kunnen schrijven, hoofddoel is herinneringen wakker maken en ze vangen met je pen. De schoonheid en juistheid kunnen later – indien je dat wenst – bijgesteld worden. 
Belangrijk om weten: ook voor de deelnemers aan Levenslijn als Schrijfdraad zijn de workshops compleet verschillend van hun programma. Ze kunnen wel een meerwaarde betekenen.

Per dimensie krijg je van mij verschillende opdrachten die je tot schrijven aanzetten. Je schrijft alle opdrachten uit en je stuurt ze digitaal naar mij. Ik lees na en stel eventueel nog verdiepende vragen waar je al of niet kunt op ingaan. Ga je erop in, dan mag je je antwoorden nog eens doorsturen en maken we er één tekst van.

Je kunt intekenen voor één dimensie, dan betaal je 60 euro.
Je kunt intekenen voor de vier dimensies, dan betaal je 220 euro.
Voorzie per dimensie toch anderhalve week. Je mag er ook langer over doen als je dat wenst, ik volg jouw tempo. Ik voorzie in mijn agenda (per dimensie) twee uur om wat je schrijft na te lezen en om er vragen over te stellen. Wanneer je je tekst naar mij terugstuurt, mag je binnen de drie werkdagen feedback verwachten. Heb je ingetekend voor de vier dimensies, dan krijg je de tweede dimensie nadat je de eerste afgewerkt hebt.

Inschrijven per mail naar chantal.wtterwulghe@gmail.com.
Betaling gebeurt door overschrijving op rekeningnr. BE02 9731 7675 4040
op mijn naam en met de vermelding: ‘Zin zoeken met je pen – vier dimensies’.

Wil je over een onderwerp schrijven maar weet je niet hoe te beginnen? Ik kan je helpen. Afhankelijk van wat de inhoud van je vraag is, komen we een prijs overeen.

Wil je meer weten? Stuur me een mailtje met je vragen. Ik geef je heel graag uitleg.

Chantal